Weź udział w Synodzie o synodalności – wypełnij ankietę

Weź udział w Synodzie o synodalności – wypełnij ankietę

W Kościele powszechnym trwa Synod o Synodalności. Ojciec Święty Franciszek poprosił cały Kościół, aby podjął drogę wsłuchania się w głos wszystkich wierzących. Każdy z nas jest zaproszony do wzięcia udziału w tym historycznym wydarzeniu. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w ankiecie synodalnej i prosimy o rzetelne jej wypełnienie. Ankieta i vademecum są dostępne do pobrania.

Na terenie naszej diecezji istnieją trzy sposoby wzięcia udziału w wypełnieniu ankiety synodalnej:

 1. indywidualnie (jawnie bądź anonimowo)
 2. wraz ze swoją wspólnotą działającą przy parafii/zakonie
 3. wspólnotą o charakterze diecezjalnym.

Wypełnioną czytelnie ankietę (ręcznie bądź elektronicznie) można przekazać do Sekretariatu Synodu na trzy sposoby:

 1. Oddać Zespołowi Synodalnemu (po Mszy Świętej w zakrystii)
 2. Wysłać na adres sekretariatu Synodu: Parafia św. o. Pio, ul. Fieldorfa 1, 03-984 Warszawa, z dopiskiem „Synod”.
 3. Wersję elektroniczną (najlepiej w wersji PDF) wysłać na adres: synod@diecezja.waw.pl

Wypełnianie ankiet trwa do 28.02.2022 roku. Do tej nieprzekraczalnej daty należy złożyć wszystkie ankiety synodalne.

Więcej o SYNODZIE:

W niedzielę 10 października 2021 roku Ojciec Święty Franciszek zainaugurował XVI Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat: „Ku Kościołowi Synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja”. Synod o synodalności potrwa do października 2023 r. Papież pragnie, aby nie był on jednorazowym wydarzeniem, ale procesem i aby w doświadczeniu synodalnym uczestniczyli nie tylko biskupi, ale wszyscy wierni Kościoła katolickiego, ponieważ wszyscy przez chrzest i bierzmowanie otrzymali Ducha Świętego, a w Eucharystii karmią się jednym Ciałem Żyjącego Pana. Synod zatem to podążanie razem wiernych, pasterzy oraz Biskupa Rzymu i wsłuchiwanie się w Ducha Świętego, aby poznać to, co Duch mówi do Kościołów. Synod nie jest jednak – zaznacza Ojciec Święty – parlamentem, nie jest formą badania opinii publicznej. Synod jest wydarzeniem kościelnym i prowadzi go Duch Święty. Jeśli nie ma Ducha, nie będzie Synodu. Dlatego papież Franciszek prosi każdego z nas: „przeżyjmy ten Synod w duchu modlitwy, którą Jezus zanosił do Ojca za swoich uczniów: Aby wszyscy stanowili jedno”.

Ze względu na swój uniwersalny charakter Synod jest podzielony na trzy etapy: lokalny, kontynentalny i powszechny. Pierwszym etapem Synodu jest faza diecezjalna, której uroczyste otwarcie w naszej diecezji nastąpiło w niedzielę 17 października w katedrze warszawsko-praskiej. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ordynariusz diecezji ks. bp Romuald Kamiński, oraz ks. bp Jacek Grzybowski. Podczas otwarcia drogi synodalnej na szczeblu diecezjalnym powołany został przez Ordynariusza zespół koordynujący prace synodalne w naszej diecezji. W skład zespołu zostali powołani: ks. Andrzej Kuflikowski, pani Ewa Grąbczewska i ks. Rafał Jabłkowski.

Podczas pierwszego – diecezjalnego – etapu drogi synodalnej, Kościół pragnie dotrzeć do tych, którzy są „towarzyszami podróży”, do tych, którzy są na uboczu, na marginesie; pragnie zapytać jak słuchani są ludzie świeccy; jaka jest obecnie przestrzeń dla głosu mniejszości, odrzuconych i wykluczonych; jakie istnieją pośród nas i naszych wspólnot stereotypy; jaki określa nas kulturowy i społeczny kontekst, w którym żyjemy. W trakcie trwania Synodu wszyscy jesteśmy zachęceni do otwartego i odważnego wypowiadania się. Podczas wypełniania synodalnych ankiet i debat synodalnych realizowanych we wspólnotach będzie możliwość opisania, jak inspiruje nas modlitwa i celebracja liturgiczna, jak promować aktywne uczestnictwo wszystkich wiernych w liturgii i sprawowaniu funkcji uświęcającej, jaka jest przestrzeń dla sprawowaniu posługi lektora i akolity, w jaki sposób zaangażować się w promowanie sprawiedliwości społecznej, w ochronę praw człowieka. Ogłoszony przez papieża Franciszka Synod o synodalności jest okazją do uświadomienia sobie, gdzie jesteśmy na drodze budowania eklezjalnej wrażliwości, jakie napotykamy trudności, ale też jakie mamy dobre praktyki i doświadczenia.

Dla naszego kościoła diecezjalnego jest to szansa zarówno na ukazanie tego wszystkiego, co nas buduje i otwiera na relację z Bogiem i drugim człowiekiem, jak i na dostrzeżenie problemów wynikających z dynamicznie zmieniającego się środowiska życia naszej diecezji. Dlatego tak ważne jest rzetelne wypełnienie ankiety. Głos z ankiet będzie pomocny zarówno w określeniu właściwych wyzwań stojących przed naszym Kościołem lokalnym jak i dostrzeżenia zadań dla całego Kościoła powszechnego w jego misji głoszenia Ewangelii.

Dokument Synodalny przesłany do wszystkich diecezji świata zawiera wyjaśnienie idei Synodu i wskazuje jak należy realizować poszczególne jego etapy. Na podstawie tego właśnie dokumentu została opracowana ankieta synodalna dla naszej diecezji warszawsko-praskiej. Jej celem jest umożliwienie wszystkim chętnym katolikom naszej diecezji zabranie głosu i sformułowanie odpowiedzi na pytania, które Kościołowi postawił Papież Franciszek. Aby ułatwić to zadanie przygotowaliśmy krótkie vademecum synodalne:

Więcej informacji na stronie diecezji: https://diecezja.waw.pl

OGŁOSZENIA III NIEDZIELA ZWYKŁA 23.01.2022

Dzisiaj o godz. 16.30 spotkanie Rycerstwa Niepokalanej.

        *

Dziękujemy parafianom za udział we Mszy św. kolędowej minionego tygodnia oraz  za złożone ofiary.
W tym tygodniu kończymy kolędowe spotkania w Kościele.

Na godz. 18.00 zapraszamy mieszkańców z ulic:

wtorek 25.01 – ul. Korkowa, Łozinowa, Morgowa, Tytoniowa, Kresowa
środa 26.01 – ul. Murmańska, Jordanowska, Tarnobrzeska, Bakaliowa, Kicińskiego, Cukrownicza
czwartek 27.01 – ul. Gorzelnicza, Ludwisarska, Rożnowska, Zawierciańska
piątek 28.01 – ul. Makowska, Osada Ojców
sobota 29.01 – ul. Biskupia, Czechowicka, Pabianicka     

Ci,  którzy  z  różnych  racji  nie  byli, zapraszamy by dołączyli się w dowolnym  dniu do  zaproszonych  parafian. 
Na  każdej  mszy św. wieczornej błogosławimy wodę do poświęcenia mieszkań  przez  gospodarza.

    *

Mamy Tydzień modlitw o Jedność Chrześcijan, gdzie zwracamy uwagę na Biblię, księgę wszystkich chrześcijan.
Niekiedy nie rozumie się różnic między wydaniami katolickimi a niekatolickimi Pisma Świętego.
Różnice polegają na różnym tłumaczeniu poszczególnych miejsc Pisma św. w  myśl, że każdego oświeca Duch św. by rozumiał Słowo Boże.
W Polsce  nie  brakuje  już Ksiąg Pisma św. mającego aprobatę Kościoła Katolickiego „IMPRIMATUR”.

    *

W przyszłą niedzielę ( 30.01) po Mszy św. o godz. 18.00 zapraszamy na koncert naszego chóru „Deo Volente” i wspólne kolędowanie.

    *

Zachęcamy parafian do wypełniania ankiety o Synodalności w Kościele, która jest na stronie naszej diecezji.
Ankiety są także przy gazetach.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE II NIEDZIELA ZWYKŁA – 16.01.2022

 1. Do 27.02 można wziąć udział w Synodzie o synodalności. Każdy ma swoje przemyślenia na temat funkcjonowania naszej wspólnoty, teraz może się nimi podzielić imiennie lub anonimowo.
  Papież Franciszek podkreśla żeby otworzyć się na Ducha Świętego, który działa w każdym z nas, dlatego każda ankieta jest bardzo cenna.  
  Więcej informacji o synodzie znajduje się na naszej stronie parafialnej a po Mszach o godz. 9, 10:30 oraz 12:00 zapraszamy do salki parafialnej na krótkie spotkanie z koordynatorem parafialnej grupy synodalnej w celu zasięgnięcia wszystkich potrzebnych informacji.
 2. Dzisiaj  o  godz.  16.30  spotkanie  rodziców  z  młodzieżą  do  bierzmowania.
  Natomiast  po  mszy  św.  o  godz.  18.00  spotkanie  grupy  biblijnej.
  Od  wtorku  Kościół   modlić  się  będzie  o  Jedność  Chrześcijan.
  Za  tydzień  o  16.30  spotkanie  z  Rycerstwem.

 3. Bardzo  serdecznie  dziękujemy  parafianom  za  złożony  dar oraz  za  wspólną   modlitwę na  mszy  św. 
  i  w  Kościele  o  godz.  18.00 minionego  tygodnia.
  To  kolędowanie  „inaczej”  jest  naszym  spotkaniem  w  Bogu z  mieszkańcami zaproszonych ulic.
  Zostało  nam  jeszcze  dwa  tygodnie do  wspólnego  trwania na  modlitwie w  powszednie  dni.  

  Od  wtorku  na 18.00 zapraszamy  parafian  z  ulic łącznie z blokami przy danej ulicy:

18 stycznia – wtorek – ul. Szpacza,  Goździków,  Rezedowa, Marsa
19 stycznia – środa – ul.  Rekrucka,  Łysakowska, Kaczeńca, Bychowska, Gąsienicowa, Związkowa
20 stycznia – czwartek – ul. Płowiecka, Leśniczówka, Hermanowska, Orlika, Akwarelowa, Kokoryczki, Lotnicza, Zarośla, Okularowa
21 stycznia – piątek – ul. Ojrzanowska, Edisona, Kalinowska, Szumna, Sępia, Naddnieprzańska
22 stycznia – sobota – ul. Barbórki, Minerska, Nowowiśniowa,  Świecka
25 stycznia – wtorek   –   ul. Korkowa, Łozinowa,  Morgowa, Tytoniowa,  Kresowa

Na  tej  mszy  św.  błogosławimy  wodę  do święcenia mieszkań  przez  gospodarzy domu.

Ogłoszenia duszpasterskie Święto Chrztu Pańskiego 09.01.2022

*

Jak co roku, w okresie świątecznym, taca z Pasterki przekazana została na fundusz obrony życia, 
z drugiego dnia świąt na budowę świątyń w Diecezji, a w Trzech Króli na misje – wszystkim za ofiary składamy
BÓG  ZAPŁAĆ.

*

Zespół różańcowy w parafii powiększył się o 40 osób, które uzupełniły brakujące Koła i powstały nowe.
Zawsze przyjmujemy nowe osoby, które podejmą się każdego dnia odmawiać 1 dziesiątek różańca. 
Ta modlitwa stanowi wielką duchową podporę dla rodzin i całej parafii. 
Brakuje nam młodzieży od kl. VIII wzwyż, by założyć choć jedno Koło. 
Zgłoszenia  przyjmujemy w  zakrystii.

*

Jutro o godz. 18.00 zapraszamy na wspólną Eucharystię przedstawicieli i chętnych wszystkich grup istniejących 
w parafii na symboliczny opłatek.
Modlić się będziemy o potrzebne łaski dla uczestników zespołów parafialnych, począwszy od służby liturgicznej, bieli, chóru, różańca, grupy biblijnej, szkaplerznej, rycerstwa oraz Kościoła  domowego.

*

Od wtorku kontynuujemy spotkania duszpasterskie mieszkańców wyznaczonych ulic. Lista w kruchcie Kościoła,
w gablocie na zewnątrz i na stronie internetowej.
Na mszy św. o godz. 18.00, po której pobłogosławimy wodę, jaką każdy ze sobą przyniesie do poświęcenia swoich mieszkań udzielimy rodzinom błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem i pomodlimy się za Ojczyznę.
Wszystkim parafianom modlącym się z nami w minionym tygodniu, za obecność i dobrowolną ofiarę serdecznie  dziękujemy.

I tak  zapraszamy mieszkańców  dalszych  ulic:

11  stycznia  –  Koniecpolska, Podhalańska, Toporowska

12  stycznia  –  Świetlicka, Poświętna,  Krobińska

13  stycznia  –  Szymańskiego,  Karla,  Babie  Lato,  Jedwabnicka, Lotosu

14  stycznia  –  Niepołomicka,  Mirska,  Lakowa,  Izdebnicka,  Rafii

15  stycznia  –  Wał  Kościuszkowski, Młodnicka, Optyczna , Bluszczowa

18  stycznia  –  Szpacza,  Goździków,  Rezedowa, Marsa

19 stycznia – ul. Rekrucka, Łysakowska, Kaczeńca, Bychowska, Związkowa, Gąsienicowa.

*

W  niedzielę 16.I na mszy św. o 16.30 spotkanie Rodziców z  młodzieżą do bierzmowania.
Prośba o złożenie świadectwa chrztu, bądź podanie roku jeśli chrzest odbył się w naszym Kościele.

*

Spotkanie grupy biblijnej w przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o godzinie 18:00.

*

Za tydzień będą wyłożone ankiety o synodalności w Kościele do wypełnienia przez zainteresowane osoby.
W zespołach parafialnych pomogą je wypełnić księża podczas spotkania.

Ogłoszenia parafialne – 1 stycznia 2022

Ogłoszenia parafialne – 1 stycznia 2022

Oktawa Narodzenia Pańskiego – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (uroczystość)

*

Dzisiaj  i  jutro  Msze  św.  są  sprawowane  w  porządku  niedzielnym.
W  najbliższą  sobotę, 8 stycznia, jest przełożone  spotkanie  zespołów różańcowych i  wymiana  tajemnic.   Różaniec  odmówimy  o  godz.  17.30,  a  potem zostanie  odprawiona Msza  św.   Tego  dnia zapraszamy  na   godz.  16.45   do    zakrystii  nowo zgłoszone  osoby  do  różańca,  by   złożywszy  swój  podpis  w  księdze różańcowej   stały  się   jego  uczestnikami.

*

W czwartek  Uroczystość  Trzech  Króli, Msze  św.  jak  w  niedzielę,  po  Mszy  św. poświęcenie  kredy  i  kadzidła, taca   na  misje.

*

Od  wtorku ,  w  ramach  wizyty  duszpasterskiej  zwanej   kolędą    zapraszamy parafian  wyznaczonych   ulic  na  Msze  św.  o  godz.  18.00.   Podobnie    jak w  roku  ubiegłym,  Msza  św. odprawiona  zostanie w  intencji  zaproszonych rodzin, a  potem   poświęcimy   wodę  i   pobłogosławimy    Najświętszym Sakramentem  każdego    z   osobna.  Tym,  którzy  zechcą  złożyć  dobrowolną ofiarę serdeczne  Bóg zapłać. Całomiesięczny  wykaz  ulic  i  dni wyłożony  jest w  gablocie  i  kruchcie  kościoła.

*

Ankiety  dotyczące synodalności  w  Kościele będą  wyłożone  16  stycznia. Do  tego  czasu  można zapoznać  się z  pytaniami leżącymi  przy  gazetach.

*

Od  poniedziałku,  przez  cały  tydzień  jest  jedna  msza  św.  wieczorna o godz.18.00.
W    kancelarii     przyjmujemy    interesantów   w   poniedziałek  i   czwartek od 9.15 do 10.00,  a we  wtorek i piątek od  16.30  do  17.30.

Nauka  dla  chrzestnych  jest  w  piątek  o  godz.  19.00.

*

W  przyszłą  niedzielę  9  stycznia  nasz  chór  parafialny będzie  kolędował w parafii  Pustelnik  o  godz.  19.15.

*

W  poniedziałek  10 stycznia zapraszamy  ma  Mszę św.  o  godz.  18.00   zespoły parafialne na  symboliczne  spotkanie  opłatkowe.