Parafia Świętego Wacława, Korkowa 27, tel. (22) 812 63 05

Pielgrzymki parafialne

Pielgrzymka do Ziemi Świętej 13-20.04.2015

PROGRAM ZIEMIA ŚWIĘTA 13/20 kwiecień 2015
Dzień 1 (poniedziałek)
Warszawa - Tel Awiw
Przelot na trasie Warszawa - Tel Awiw, nocleg w Tyberiadzie.
* Jeśli czas na to pozwoli w drodze do hotelu zatrzymamy się w Jaffie. Wizyta w jednym z najstarszych
portów morskich na świecie. Nawiedzenie franciszkańskiego kościoła św. Piotra .

Dzień 2 (wtorek)
Cezarea Nadmorska - Hajfa - Nazaret - Kana Galilejska
Przejazd do Cezarei Nadmorskiej gdzie jak mówi tradycja Św. Paweł wygłosił swoja słynną mowę w obronie kościoła. Zwiedzanie teatru i pałacu przez Heroda Wielkiego. Następnie udamy się do kościoła Stella Maris w Haifie, gdzie ukrywał się prorok Eliasz przed gniewem króla Araba. Przez dolinę Jezreel pojedziemy do Nazaretu i zwiedzimy Bazylikę zwiastowania Najświętszej Marii Panny, grotę stanowiącą cześć domu Marii, kościół Św. Józefa oraz źródełko Marii. Wyjazd z Nazaretu do Kany Galilejskiej miejsca pierwszego cudu Chrystusa. Nocleg.

Dzień 3 (środa)
Cezarea Filipowa – Jezioro Galilejskie
Dzień rozpoczniemy od wizyty w Cezarei Filipowej, miejsca, w którym została nadana instytucja papieska.
Następnie dotrzemy na Górę Ośmiu Błogosławieństw. Popołudniowe zwiedzanie zaczniemy od rejsu po
Jeziorze Galilejskim. W Kafarnaum zobaczymy dom Św. Piotra i ruiny synagogi. Następnie pojedziemy do kościoła Rozmnożenia Chleba i Ryb w Tabgha, gdzie Jezus nakarmił pięć tysięcy mężów i do kościoła
Prymatu Św. Piotra, w który jak głosi tradycja Jezus spożył śniadanie z Apostołami po Zmartwychwstaniu
oraz przekazał Piotrowi swoje przewodnictwo nad wiernymi i najwyższą władze w kościele. Nocleg.

Dzień 4 (czwartek)
Góra Tabor – Beth Araba – Jerycho - Morze Martwe - Betania
Rano pojedziemy na Górę Tabor do Kościoła Przemienienia Pańskiego. Doliną Jordanu udamy się nad rzekę Jordan w okolicy Jerycha, w wodach, której Jezus przyjął chrzest z rąk św. Jana. W Jerychu najstarszym mieście na świecie zobaczymy drzewo sekamory. Stąd też widoczna jest Góra Kuszenia, na której Jezus pościł przez 40 dni. W drodze nad Morze Martwe miniemy Qumran, miasto gdzie odnaleziono rękopisy pism biblijnych i jak głosi tradycja jest to miejsce, w którym wychował się Jan Chrzciciel. Na zakończenie dnia kąpiel w Morzu Martwym, najbardziej zasolonym zbiorniku wodnym na świecie, zwanym przez miejscową ludność Morzem Życia oraz wizyta w Betanii, w której Jezus wskrzesił Łazarza. Nocleg.

Dzień 5 (piątek)
Góra Oliwna – Góra Syjon – Dzielnica Żydowska
Pierwszym zwiedzanym miejscem tego dnia będzie Góra Oliwna. Nawiedzimy kaplicę Wniebowzięcia
Chrystusa, Kościół Pater Noster – punkt widokowy, zejdziemy drogą Niedzieli Palmowej do Dominus Flevit. W Ogrodzie Getsemani, zwiedzimy Grotę Pojmania, Kościół Wszystkich Narodów znany również pod nazwą Bazyliki Konania. Po czterdziestu czterech stopniach zejdziemy do pustego grobowca Dziewicy w Kościele Wniebowzięcia. Przez Dolinę Kidron udamy się na Górę Syjon, aby zwiedzić Kościół Św. Piotra w Gallicantum, Wieczernik, Grobowiec Dawida oraz piękny kościół Zaśnięcia NMP. Stamtąd udamy się do żydowskiej części Starego Miasta. Zobaczymy Cardo, Złota Menorę, która jest repliką menory, jaka znajdowała się w zburzonej świątyni. Następnie przejdziemy się w kierunku ruin murów Jerozolimy czasów Króla Hezekiah`a. Na zakończenie dnia udamy się pod Ścianę Płaczu.

Dzień 6 (sobota)
Sadzawka Betesda - Kościół Św. Anny - Droga Krzyżowa –Studnia Jakuba
Rano nawiedzimy Kościół Św. Anny, miejsce narodzin Matki Bożej oraz zatrzymamy się nad Sadzawką
Betesda. Następnie przejdziemy Droga Krzyżową do Kościoła Grobu Pańskiego. Popołudniu pojedziemy do studni Jakuba gdzie według Ewangelii Jana Jezus rozmawiał z Samarytanką.

Dzień 7 (niedziela)
Hebron – Mamre – Betlejem – Pole Pasterzy
W Hebronie, czwartym co do wielkości mieście w autonomii palestyńskiej zabaczymy groby Patriarchów i według tradycji szczątki Arahama Przejazd do Mamre miejsca zawarcia przymierza między Bogiem Jahwe i Abrahamem. Następnie udamy się do Betlejem. Zwiedzimy Kościół Narodzenia Pańskiego, Grotę, w której przyszedł na świat Jezus, Kościół Św. Katarzyny, w którym odprawiana jest coroczna pasterka oraz Grotę, w której według tradycji Św. Hieronim przetłumaczył Vulgate (Łacińska wersja Biblii). Na zakończenie dnia pojedziemy na Pole Pasterzy. Czas na zakupy w Betlejem.

Dzień 8 (poniedziałek)
Czas wolny – Ein Karem - Tel Awiw – Warszawa
Czas wolny w Jerozolimie na ponowną wizytę i modlitwę w Bazylice Grobu Pańskiego. Następnie
pojedziemy do Ein Karem, gdzie zwiedzimy miejsce narodzin Św. Jana Chrzciciela – Kościół Nawiedzenia
Matki Bożej. Transfer do Tel Awiwu. Przelot na trasie Tel Awiw – Warszawa. Powrót do kraju, zakończenie
pielgrzymki.

Ziemia Święta dzień 1.

Pozdrawiamy z Ziemi Świętej!

Za nami pierwszy dzień.

Msza św. na lotnisku.

Cieżka izraelska odprawa paszportowa.

I WSZPANIAŁY widok z hotelu, już w Tyberiadzie.

© 2008-2015 Parafia świętego Wacława  *  design & integration Maciej Banasiuk  *  powered by TYPO3