OGŁOSZENIA PARAFIALNE
I NIEDZIELA ADWENTU A 27.11.2022

 • Niedzielą dzisiejszą rozpoczynamy pobożny i radosny czas oczekiwania na uroczystość Bożego Narodzenia. W dni powszednie Msza święta o godzinie 7.00 będzie Roratnią.

  Dzieci gromadzić się będą we wtorki i czwartki na Mszy świętej o godzinie 18.00
  by w szyku procesyjnym z lampionami podążać do Ołtarza.
  Każde spotkanie będzie stosowna nauka. Zachęcamy do wspólnej modlitwy.

  Dzisiaj o godzinie 12.00 w Kościele modlić się będziemy za poległych w powstaniu  listopadowym. Msza święta o godzinie 18.00 będzie z udziałem młodzieży, która w środę przyjęła sakrament bierzmowania.

  Dziś rozpoczyna się nowy rok duszpasterski. Temat roku brzmi: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Co tydzień na stoliku z gazetami będzie materiał w formie jednej kartki a4 do wzięcia. Zachęcamy do rozważania poszczególnych zagadnień szczególnie w gronie rodzinnym czy sąsiedzkim. Dziś zagadnienie wstępne: „Czym jest Kościół?” Materiały są dostępne również na naszym parafialnym FB. Można ściągnąć je na swój komputer albo dzielić się z innymi.
   
 • Od jutra w zakrystii będzie można nabyć świece i opłatki wigilijne.
 • W środę 30 listopada zapraszamy rodziców modlących się w ramach grupy Różaniec rodziców za dzieci na Mszę świętą o godzinie 18.00 z katechezą o modlitwie.
  Po Mszy odmówimy różaniec w intencji dzieci i młodzieży naszej parafii.
   
 • Ten piątek będzie pierwszym miesiąca. Spowiedź podczas Mszy świętej.
  W sobotę  nabożeństwo różańcowe o godzinie 17.15.
 • Za tydzień, do puszki na ubogich można składać dobrowolne datki przeznaczone  na pomoc materialną dla Kościoła na Wschodzie.
 • Nasza diecezja apostołuje w przestrzeni medialnej przez Radio Warszawa, telewizję SALVE oraz tygodnik „Idziemy”. Dziękujemy wszystkim , którzy przez nabycie tygodnika przyczyniają się do jego istnienia i zachowania stałej ceny 5 zł.
 • Zapraszamy – szczególnie rodziców z dziećmi lub dziadków z wnukami – na sztukę Pinokio. Sztukę grają klerycy III roku WSD DW-P. To propozycja dla dzieci oraz dorosłych. W ramach wyjścia będzie możliwość zwiedzenia i poznania miejsca, gdzie uczą się przyszli księża. Wyjazd autokarem (jeżeli zbierze się duża grupa) lub samochodami własnymi. 10 grudnia, początek o godz. 15.00 (zbieramy się o 13.20 przed budynkiem kościoła). Zapisy w zakrystii.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA C 20.11.2022

 1. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na utrzymanie Seminarium Duchownego naszej diecezji. Dzisiaj po Mszy świętej o godzinie 10.30 spotkanie z rodzicami dzieci do Pierwszej Komunii Świętej, a po Mszy o godzinie 12.00 poświęcenie odrestaurowanego Krzyża przed Kościołem.
  Dziś jak w każdą 3. niedzielę miesiąca po Mszy św. o 18.00 adoracja biblijna dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się modlić Pismem Świętym. Potrwa około pół godziny. Będziemy modlić się w oparciu o fragment dzisiejszej Ewangelii. Później spotkanie grupy biblijnej w domu parafialnym.
   
 2. W środę o godzinie 18.00 młodzież naszej parafii przyjmie  z rąk Księdza Biskupa Romualda Kamińskiego sakrament bierzmowania.
  Spotkanie młodzieży po bierzmowaniu będzie w niedzielę 27 listopada na Mszy świętej o godzinie 18.00.
   
 3. W czwartek 24 listopada wyjątkowo kancelaria będzie otwarta od 16.30 do 17.30.

 4. W niedzielę 27 listopada na Mszy świętej o godzinie 12.00 Ksiądz Infułat Lucjan Święszkowski modlić się będzie za poległych w powstaniu listopadowym.

 5. W przyszłą niedzielę 27 listopada rozpoczyna się nowy rok duszpasterski. Z tej okazji mamy propozycję dla wszystkich parafian, szczególnie rodzin. Na stoliku z gazetami przygotowany będzie materiał do pracy własnej. Na każdą niedzielę do wzięcia będzie jedna kartka w formacie a4 z innym tematem. Poszczególne tematy podzielone są na trzy części: krótki fragment z Katechizmu Kościoła Katolickiego + kilka myśli do rozważenia + pytania do rozmowy w gronie rodzinnym. Każdy z tematów prowadzi do pogłębienia wiary. Program ma pogłębić też więzi rodzinne przez rozmowę na ważne tematy. Zachęcamy. Jest to oferta niezobowiązująca do uczestnictwa w żadnej stałej grupie parafialnej. Tą grupą będzie Wasz dom. Materiał do pobrania także na naszym parafialnym FB.
 • Od poniedziałku 28 listopada będzie można nabyć świece i opłatki wigilijne.
 • Przyjęte wypominki zostały podzielone na dwie części. Za tydzień odczytamy pierwszą część modląc się o łaskę nieba dla naszych bliskich zmarłych Ojciec Jacek Salij OP w gazecie „Idziemy” przybliża nam temat ognia czyśćcowego.
 • Biskup Romulad Kamiński wraz z innymi przedstawicielami Episkopatu zachęca do zapoznania się z dokumentem pt. Stanowisko wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich. Dokument wyjaśnia kwestie dyskutowane w mediach w ostatnim czasie. Można go pobrać ze strony www naszej diecezji: diecezja.waw.pl lub strony parafii św. Wacława (zakładka ogłoszenia).

Zapraszamy – szczególnie rodziców z dziećmi lub dziadków z wnukami – na sztukę Pinokio. Sztukę grają klerycy III roku WSD DW-P. Coroczną tradycją naszego seminarium duchownego jest wystawianie przedstawienia w oparciu o mądre i pouczające teksty kultury. Będzie to także możliwość zwiedzenia i poznania miejsca, gdzie uczą się przyszli księża. Wyjazd autokarem (jeżeli zbierze się duża grupa) lub samochodami własnymi. 10 grudnia, początek o godz. 15.00 (zbieramy się o 13.20 przed budynkiem kościoła). Zapisy w zakrystii.

STANOWISKO
RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
WOBEC DZIAŁAŃ JANA PAWŁA II
ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH WOBEC MAŁOLETNICH


W przestrzeni publicznej coraz częściej słyszymy pytania o postawę Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich i bezbronnych przez duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa podczas jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Papież nie podchodził właściwie do tego rodzaju czynów i niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego typu opinii. Wpisuje się to w próby podważenia autorytetu Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W  konsekwencji stanowi to usiłowanie pomniejszenia znaczenia tego wyjątkowego pontyfikatu dla Kościoła, świata, kultury i człowieka.


Medialny atak na św. Jana Pawła II i jego pontyfikat znajduje także swoją przyczynę w nastawieniu do jego nauczania, wyrażonego chociażby w takich encyklikach, jak Redemptor hominis czy Veritatis splendor, a także w głoszonej przez niego teologii ciała, co  nie odpowiada współczesnym ideologiom propagującym hedonizm, relatywizm i nihilizm moralny.


W tej sytuacji uczciwe szukanie prawdy i dawanie jej świadectwa jest obowiązkiem każdego prawego sumienia. Spojrzenie na działania Jana Pawła II powinno uwzględniać kontekst historyczny i ówczesny stan wiedzy, a także uwarunkowania, w jakich on żył. Były one naznaczone przede wszystkim następstwami rewolucji kulturowej 1968 roku, odrzucającej obiektywne kryteria moralności i osobowej odpowiedzialności. Powszechnie głoszono, zwłaszcza w środowiskach uniwersyteckich Zachodu, że wszystko ma tę samą wartość i że, w konsekwencji, nie istnieje odtąd żadna różnica między dobrem i złem, prawdą i fałszem, pięknem i brzydotą. Obecnie pojawiają się nowe ideologie, które są spuścizną rewolucji 1968 roku. Podważają one chrześcijańską antropologię, której podstawową prawdą jest stworzenie człowieka przez Boga, jako kobietę i mężczyznę, na Jego obraz i podobieństwo. W sposób oczywisty walka z chrześcijańską wizją człowieka łączy się z próbami podważania wielkiego autorytetu, jakim na całym świecie cieszy się św. Jan Paweł II, który z ogromną mocą głosił tę wizję na wszystkich współczesnych mu areopagach.

Starając się zrozumieć podejście Jana Pawła II do problemu wykorzystywania seksualnego małoletnich, pragniemy pokazać konsekwentnie podejmowane przez niego działania.

 1. Już w początkach pontyfikatu w wprowadzonym przez Jana Pawła II w 1983 roku nowym „Kodeksie Prawa Kanonicznego” jednoznacznie zobligowano przełożonych kościelnych do karania sprawiedliwą karą członków kleru, będących sprawcami wykorzystania seksualnego małoletnich, nie wyłączając wydalenia ich ze stanu duchownego.

W 1992 roku Jan Paweł II ogłosił „Katechizm Kościoła Katolickiego”, który w artykule 2389 stwierdza, że „nadużycia seksualne popełniane przez dorosłych na dzieciach lub młodzieży powierzonych ich opiece” są grzechem, będącym „jednocześnie gorszącym zamachem na integralność fizyczną i moralną młodych, którzy będą nosić jego piętno przez całe życie, oraz pogwałceniem odpowiedzialności wychowawczej”.

 • Prawdopodobnie pierwszy poważny sygnał o przestępstwach seksualnych popełnianych przez duchownych na szkodę osób małoletnich dotarł do Jana Pawła II z Kościoła w Stanach Zjednoczonych w 1985 roku za pośrednictwem nuncjusza apostolskiego w Waszyngtonie. Była to analiza dotycząca nieskuteczności dotychczasowych działań Kościoła w USA wobec sprawców wspomnianych przestępstw. O rzeczywistej skali tego zjawiska nie miano jednak wtedy pełnego wyobrażenia.

 • Podczas wizyty ad limina episkopatu USA w 1993 roku Jan Paweł II zauważył, że biskupi nie byli jednomyślni w stosowaniu prawa karnego w odniesieniu do przestępstw seksualnych popełnianych przez duchownych. Dominowała tendencja do minimalizowania znaczenia prawa karnego w życiu wspólnoty kościelnej, a istniejące narzędzia prawne często nie były stosowane. Nie uświadamiano sobie również tego, jak głębokie i szkodliwe dla psychiki ofiar mogą być skutki tych przestępstw. W tym samym bowiem czasie w skali światowej rosły w siłę ruchy domagające się legalizacji pedofilii.


Po tej wizycie w liście do biskupów amerykańskich Jan Paweł II napisał: „kanoniczne kary, które są przewidziane za niektóre przestępstwa i wyrażają społeczną dezaprobatę wobec zła, są w pełni uzasadnione. Pomagają one zachować wyraźne rozróżnienie między dobrem a złem, przyczyniają się do moralnego zachowania, a także tworzą właściwą świadomość wagi popełnionego zła”.


W drugiej części tego listu Jan Paweł II przestrzegał przed traktowaniem zła moralnego jako okazji do sensacji. „Zło rzeczywiście może być sensacyjne, ale sensacyjność wokół niego jest zawsze niebezpieczna dla moralności” – pisał. Możliwe, że ten sposób myślenia Papieża był pewną konsekwencją wynikającą z jego polskich bolesnych doświadczeń, gdy pod rządami komunistów mass media były niejako urzędowo wrogie wobec Kościoła i częstokroć pojawiające się w niej informacje były po prostu kłamstwami i oszczerstwami. Postawa nieufności i niedowierzania wobec pojawiających się zarzutów dotyczących duchownych była zatem w dużej mierze uzasadniona, tym bardziej że w systemie komunistycznym były one często sposobem dyskredytowania pozycji i działania Kościoła oraz okazją do werbowania współpracowników spośród duchowieństwa.

 • Wydaje się, że w okresie od połowy lat osiemdziesiątych do połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku skandal wykorzystania seksualnego rysował się dla Jana Pawła II głównie jako problem Kościoła w Stanach Zjednoczonych i w krajach anglosaskich. Dlatego w 1994 roku wydał on indult dla Kościoła w USA, którego celem było zapewnienie większej ochrony dzieci i młodzieży poprzez uzgodnienie przepisów kościelnych z prawem amerykańskim. Dokument ten podniósł wiek ochrony osób małoletnich z 16 do 18 lat i wydłużył okres przedawnienia przestępstw wykorzystania seksualnego małoletnich do 10 lat od ukończenia 18. roku życia przez osobę skrzywdzoną. Dwa lata później,
  w 1996 roku, Papież wydał podobny indult dla Kościoła w Irlandii, skąd również zaczęły napływać informacje o przestępstwach seksualnych popełnionych przez duchownych.


Świadomość Papieża dotycząca skali i skutków tych przestępstw wzrastała zatem wraz z upływem lat. Stawało się dla niego coraz bardziej jasne, że biskupi i wyżsi przełożeni zakonni nie podejmowali adekwatnych i przewidzianych prawem działań oraz że nie radzili sobie z ich stosowaniem.

 • Dlatego, pomimo posoborowych tendencji decentralizacyjnych, w 2001 roku Jan Paweł II wydał dokument Sacramentorum sanctitatis tutela dla całego Kościoła. Dziecko zostało w nim ukazane jako jeden z największych skarbów, który za wszelką cenę należy chronić. Krzywda wyrządzona dziecku w sferze seksualnej została uznana za jedno z najcięższych przestępstw kościelnych i zrównana z profanacją Najświętszego Sakramentu czy złamaniem tajemnicy spowiedzi. Aby uniknąć bagatelizowania tych przestępstw w ramach Kościołów lokalnych, Papież na mocy tego dokumentu ustanowił jurysdykcję Stolicy Apostolskiej nad wszystkimi przypadkami wykorzystania seksualnego małoletnich od momentu uprawdopodobnienia się przestępstwa i nakazał jego zgłoszenie do Kongregacji Nauki Wiary. Odtąd postępowania karne prowadzone w tych sprawach zostały zarezerwowane Stolicy Apostolskiej i po dzień dzisiejszy pozostają pod jej ścisłą kontrolą. Decyzja ta pokazała, że Jan Paweł II zdał sobie sprawę ze skali i globalnego charakteru kryzysu spowodowanego wykorzystaniem seksualnym dzieci i młodzieży. Ta zmiana w stosowaniu i egzekwowaniu prawa była prawdziwie bezprecedensowa. Z perspektywy czasu widać, że okazała się ona punktem przełomowym w walce Kościoła z przestępstwami seksualnymi we własnych szeregach. W ślad za tymi decyzjami Jana Pawła II Stolica Apostolska zobowiązała wszystkie Episkopaty do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach, przy równoczesnym respektowaniu prawa świeckiego.

 • Przejawem wzrastającej świadomości Papieża było jego przemówienie do kardynałów amerykańskich w kwietniu 2002 roku podczas spotkania, które było bezpośrednim następstwem fali ujawnień przestępstw wobec dzieci i małoletnich dokonanych przez osoby duchowne, sprowokowanej przez serię artykułów zamieszczonych w dzienniku „Boston Globe”. Dokonując diagnozy kryzysu, Jan Paweł II wskazał na ból osób zranionych przestępstwem. Ofiary nadużyć oraz ich rodziny zapewnił o „swojej głębokiej solidarności i trosce”. Zaznaczył przy tym, że zmierzenie się z tymi bolesnymi skutkami musi odmienić Kościół i uczynić go bardziej świętym. Podkreślił też, że kto krzywdzi młodych, jest tej świętości zaprzeczeniem i że „w kapłaństwie i życiu zakonnym nie ma miejsca dla tych, którzy krzywdziliby małoletnich”. Za istotną część problemu uznał też fakt, że „wielu czuje się zranionych sposobem podejścia hierarchów do tych przestępstw” oraz ich „decyzjami, które w skutkach okazały się błędne”. Podana przez Papieża diagnoza kryzysu jest zatem jasna, a kierunek działań, które mają uzdrowić sytuację – jednoznaczny.

 • Z przedstawionych działań Jana Pawła II wobec ujawniającego się coraz wyraźniej kryzysu wyłania się obraz Pasterza, który odważnie i zdecydowanie pragnął się z nim zmierzyć, będąc równocześnie świadomy, że kryzys ten może zagrozić zdolności Kościoła do właściwego pełnienia jego misji w świecie. Papież doszedł do wniosku, że tylko „Kościół, stawiający czoła problemowi wykorzystywania z jasnością i determinacją” może również pomóc społeczeństwu przeciwstawić się pladze przestępstw seksualnych wobec małoletnich i bezbronnych. Widząc, że wobec tego problemu punktowe odpowiedzi nie są wystarczającym rozwiązaniem, w 2001 roku Papież podjął decydujący krok i zmienił prawo, które stało się narzędziem dla całego Kościoła. Tą zmianą uruchomił proces oczyszczania Kościoła, kontynuowany przez jego następców: papieży Benedykta XVI i Franciszka.


Usiłując dzisiaj zrozumieć ówczesną sytuację, trzeba też uwzględnić dominującą wtedy także w Kościele mentalność dyskrecji. Jeśli więc nawet podejmowano jakieś działania, to jednocześnie panował lęk i opór przed ich transparentnym komunikowaniem.


Ponadto lektura raportu Stolicy Apostolskiej dotyczącego byłego kard. Theodora McCarricka każe stawiać pytania o to, w jakim stopniu Jan Paweł II był rzetelnie informowany przez powołane do tego organy, a w jakim stopniu pewne decyzje były podejmowane bez jego wiedzy na innych szczeblach władzy, zgodnie z kompetencjami. W każdym razie raport nt. McCarrica nie pokazuje jakiegokolwiek „tuszowania” czy „zamiatania pod dywan” przez Jana Pawła II przestępstw seksualnych, których dopuścili się duchowni.


Próba zrozumienia postawy i działań świętego Jana Pawła II może być dla nas szansą na uświadomienie sobie, że działanie Boże przechodzi przez zwykłe – uwarunkowane kontekstem dziejowym i osobistą historią – człowieczeństwo. Jest także dla nas drogą do głębszego zrozumienia świętości, która polega na heroicznym przeżywaniu wiary, nadziei i miłości. Papież wielką wrażliwością otaczał każdego człowieka, o czym świadczy jego życie i nauczanie. Ogłoszenie przez Kościół świętości człowieka nie jest stwierdzeniem jego bezgrzeszności, a tym bardziej bezbłędności, lecz uznaniem świadectwa jego więzi z Chrystusem, mimo i na przekór ludzkim ograniczeniom i uwarunkowaniom.


Bezspornym faktem jest, że Jan Paweł II był papieżem, który zgodnie z nabywaną wiedzą podjął zdecydowaną walkę z przypadkami wykorzystywania seksualnego dzieci i małoletnich przez niektórych duchownych oraz wprowadził obowiązujące w całym Kościele normy  rozliczania tego typu przestępstw, podkreślając, że w „stanie kapłańskim i życiu zakonnym nie ma miejsca dla tych, którzy krzywdziliby młodych”. Rozpoczął jakże ważny i kontynuowany do dziś proces oczyszczenia Kościoła w tej sferze.


Jasna Góra, 14 listopada 2022 roku

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA C 13.11.2022

 • Dzisiaj po Mszy świętej o godzinie 9.00 spotkanie z rodzicami młodzieży do bierzmowania. Młodzież swoje spotkanie mieć będzie w piątek o godzinie 18.45. Obecność obowiązkowa.
   
 • Jutro w kancelarii od 9.15 przyjmujemy intencje mszalne na przyszły rok.
 • W środę wspomnienie Matki Bożej Ostrobramskiej – Matki Miłosierdzia.
 • W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Chrystusa Króla.
  Po Mszy świętej o godzinie 10.30 spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się
  do I Komunii świętej.
  Po Mszy świętej o godzinie 12.00 poświęcony będzie odrestaurowany Krzyż przed Kościołem. Wcześniej Przed Najświętszym Sakramentem odmówimy litanię do Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia Chrystusowi Królowi.
 • Za tydzień taca przeznaczona będzie na Seminarium Duchowne.
 • Zapraszamy uczniów kończących szkołę podstawową, uczniów szkół średnich i młodzież studencką
  z naszej parafii na Diecezjalne Spotkanie Młodych w parafii NMP Matki Kościoła w Sulejówku. Zbieramy się przed naszym kościołem w sobotę 19 listopada o godz. 9.30. Spotkanie potrwa do godz. 14.00. W programie m.in. Msza św., świadectwa ewangelizacyjne. Będzie to okazja do poznania ludzi, dla których Jezus nie jest obojętny. Jesteś ciekaw, przyjdź. Szczegóły u ks. Łukasza.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA C 06.11.2022

 1. Jutro o godzinie 10.30 sprawowana będzie Msza święta z racji jubileuszu
  75 lecia istnienia XXIII Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Skłodowskiej – Curie przy ulicy Naddnieprzańskiej. Zapraszamy do wspólnej modlitwy dawnych absolwentów tej szkoły.
   
 2. W piątek przypada 104 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę.
  Porządek Mszy Świętych tego dnia jest następujący: 7.00; 9.00 w intencji Ojczyzny i 18.00. Tego dnia nie ma postu. Niech to święto narodowe będzie widoczne na terenie naszych posesji.
 3. Spotkanie rodziców młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania przełożone jest na niedzielę 13 listopada po Mszy świętej o godzinie 9.00.

4. W poniedziałek 14 listopada od godziny 9.15 w kancelarii parafialnej będziemy przyjmować intencje
mszalne na 2023 rok.

5. Ksiądz Łukasz zaprasza wszystkich chłopców, szczególnie od klasy IV wzwyż do służby przy ołtarzu.
Spotkania odbywają się w soboty o godzinie 10.00 w salce w domu parafialnym.

6. Konstrukcja stalowa krzyża przed kościołem została oczyszczona z rdzy, zabezpieczona
i polakierowana. Wnętrze zostało wypełnione drewnem dębowym zabezpieczonym
a powierzchnia została trzykrotnie olejowana.
Poświęcenie Krzyża nastąpi w uroczystość Chrystusa Króla (20 listopada) na Mszy o godzinie 12.00.

7. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego zaprasza na kursy zdobycia wiedzy
biblijno – teologicznej osoby, które przygotowane merytorycznie i metodologicznie mogą prowadzić 
katechezy dla rodziców dzieci mających przyjąć sakrament chrztu, I Komunię świętą i bierzmowanie.
Szczegóły w gablocie. Parafia może ufundować taki kurs dwóm osobom.