Parafia

To już ponad 70 lat jak parafia św. Wacława zaistniała na terenie obecnej Warszawy. Inicjatorem i realizatorem jej powstania w 1949 roku był ks. Wacław Karłowicz, duchowny i patriota wielkiego formatu. 

Teren parafii obejmuje osiedla domów: Gocławek, Wygoda, Stary Wawer, Kawęczyn.

Trudna sytuacja w powojennej Polsce, w przypadku parafii św. Wacława skutkowała brakiem zatwierdzenia przez władze państwowe, planów budowy kościoła. Świątynią parafialną stała się prowizoryczna drewniana kaplica, potem zamieniona na murowaną. Parafianie korzystali z niej aż do 2004 roku, kiedy zapadła decyzja o rozpoczęciu budowy nowego kościoła. Tego dzieła podjął się ks. Szczepan Stalpiński. W nową budowę zaangażowana była cała wspólnota parafialna. Parafianie osobiście uczestniczyli w pracach przygotowawczych, porządkowych jak i budowlanych na poszczególnych etapach wznoszenia ich nowej świątyni.

Duszpasterzem najdłużej pracującym w parafii był ks. prałat Wacław Karłowicz. Ten 100-letni kapłan do końca swoich dni silnie oddziaływał na środowisko związane z tą wspólnotą. Jego długoletnim współpracownikiem był ks. Kazimierz Kołoszko – najpierw jako wikariusz w parafii, a następnie jako proboszcz. Kolejnym proboszczem był ks. Szczepan Stalpiński, któremu zawdzięczamy dzisiejszy stan naszego kościoła.

Obecnie proboszczem parafii jest ks. Marek Uzdowski, który stara się zadbać o rozwój działających w parafii wspólnot. Jednocześnie pracuje nad ostatecznym wystrojem świątyni.