Chrzest święty

Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim Rodzicom nowo narodzonego dziecka. Wdzięczni Bogu za dar życia Rodzice powinni uczynić wszystko, aby dziecko mogło się też narodzić dla nieba. Tak się dzieje przez Sakrament Chrztu świętego, który u nas w Parafii jest udzielany w 2. i 4. niedzielę na Mszy Świętej o godzinie 12.00.

ABY OCHRZCIĆ DZIECKO NALEŻY: 

  1. Wybrać odpowiednich rodziców chrzestnych. 
  2. Zapisać dziecko w kancelarii parafialnej. 
  3. Zakupić świecę chrzcielną  
  4. Zakupić białą szatkę. 

Uwaga! W przypadku związków niesakramentalnych (tzw. bez przeszkód) Kościół ma prawo odmówić udzielenia sakramentu chrztu świętego, gdyż rodzice nie gwarantują wychowania dziecka w pełnej wierze chrześcijańskiej. Wyjątek stanowi zapewnienie takiego wychowania przez rodziców chrzestnych dziecka. 

Zapisanie dziecka do chrztu: 

Zanim dziecko zostanie ochrzczone, najpierw Rodzice lub jedno z Rodziców powinno przyjść do kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania i zapisać dziecko do chrztu. Przy zapisie należy przedstawić księdzu:  

  1. Odpis skrócony aktu urodzenia z USC. 
  2. Dokładne dane tożsamości Rodziców nowo narodzonego dziecka (najlepiej posiadać dowody osobiste obojga Rodziców, ale dodatkowo należy znać nazwisko panieńskie matki rodziców dziecka, gdyż nie figuruje ono w dowodzie osobistym) 
  3. Imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres zamieszkania Rodziców Chrzestnych. 

Rodzice Chrzestni muszą mieć przyjęty Sakrament Bierzmowania i być praktykującymi katolikami. Nie mogą to być osoby żyjące w związkach niesakramentalnych. W przypadku Rodziców Chrzestnych z innej parafii, koniecznie muszą oni przedstawić zaświadczenie od swojego księdza duszpasterza stwierdzające, że mogą być rodzicami chrzestnymi.

Nauki dla rodziców i rodziców chrzestnych odbywają się w piątki po wieczornej Mszy Świętej.