Kontakt

Parafia św. Wacława

ul. Korkowa 27, 04-502 Warszawa

Telefon do kancelarii parafialnej: (22) 812 63 05. Czynny w godzinach pracy kancelarii.

Mail: parafiawaclaw@gmail.com

PKO BP XII o./Warszawa 08 10201127 00001102 00082552