Różaniec rodziców za dzieci

Zdjęcie różańca

Z wielu źródeł słyszeliśmy o inicjatywie zwanej „różańcem rodziców w intencji dzieci”. Kiedy zaczęliśmy zastanawiać się nad tą ideą, czytając i rozmawiając na ten temat, postanowiliśmy w naszej parafii zorganizować taką formę modlitwy. Szerzej o idei tej modlitwy na stronie www.rozaniecrodzicow.pl

Zapraszamy do włączenia się w tę modlitwę.
NIE ZWLEKAJ – PODARUJ DZIECKU RÓŻĘ!

SPRAWDŹ LISTĘ TAJEMNIC (DOSTĘPNA PO ZALOGOWANIU – HASŁO JAK DAWNIEJ)

Co uzyskujemy z powodu uczestnictwa w takiej róży?

  1. Dajemy najpiękniejszy, codzienny prezent naszym dzieciom – wszystkie łaski związane z odmawianiem różańca w róży (wiele, wiele łask) – pełniej wypełniamy 4 przykazanie („Słowa czwartego przykazania skierowane są do dzieci, do synów i córek. Mówią ­«czcij ojca i matkę». Z równą siłą jednak odnoszą się do rodziców: ­«pamiętaj, abyś prawdziwie zasługiwał na tę cześć». Bądź godny imienia Ojca! Bądź godna imienia matki!” Jan Paweł II).
  2. Pewność, że zawsze, każdego dnia ktoś modli się za moje dzieci, nawet wtedy gdy sam zapomnę. Jeśli nikt nie zapomni, to codziennie za nasze dzieci odmówiony jest cały różaniec!
  3. Rozwój naszej osobistej modlitwy. Często też rodzice podejmują wspólnie modlitwę za dzieci, jest to okazja do rozpoczęcia wspólnej modlitwy w rodzinie, co jest jak najbardziej zalecane i owocne.

Intencje:

  • Prosimy o to, aby Bóg w imię ofiary Chrystusa, usunął skutki grzechów nas jako rodziców i aby nasze grzechy przeszłe, ale również obecne, nie wpływały negatywnie na nasze dzieci. Aby dzieci nasze nie były narażone na skutki naszych grzechów.
  • Prosimy o błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby w pełni zaczerpnęły ze skarbca Bożej Miłości.
  • Prosimy o rozszerzanie się tego dzieła modlitwy rodziców w intencjach dzieci, aby jak największa rzesza dzieci otrzymywała od swych rodziców modlitwę i błogosławieństwo!
  • Prosimy o uzdrowienie przyczyn grzechów, których skutki spotykają nasze dzieci, u rodziców i w środowisku.
  • Prosimy w intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz w intencji Kościoła świętego.

Jak dołączyć?

  • Można przyjść na Eucharystię w ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 18.00. Po Mszy można zapisać się do naszego dzieła. Chętnie wtedy odpowiemy na wszelkie pytania.
  • Można napisać maila na adres rozaniec-rodzicow(at)waclaw.org.pl.

SPRAWDŹ LISTĘ TAJEMNIC (DOSTĘPNA PO ZALOGOWANIU – HASŁO JAK DAWNIEJ)