OGŁOSZENIA PARAFIALNEIII NIEDZIELA WIELKANOCNA „C” 01.05.2022 (J 21,1-19)

OGŁOSZENIA PARAFIALNEIII NIEDZIELA WIELKANOCNA „C” 01.05.2022 (J 21,1-19)

1. Przeżyliśmy radosne święta wielkanocne. Wielu spotkało się ze Zmartwychwstałym Chrystusem w Sakramencie Pojednania i przy stole Eucharystii. Trwajmy w tym zjednoczeniu i dźwigajmy innych by też budowali swoje życie z Bogiem.

2. Przez cały miesiąc w Litanii Loretańskiej oddawać będziemy cześć Bogu przez Maryję. Nabożeństwa majowe w niedziele i święta o godzinie 17:15; w dni powszednie po Mszy Świętej o godzinie 18:00

3. We wtorek Uroczystość NMP Królowej Polski. Msze Święte w porządku niedzielnym. O godzinie 09:00 Msza Święta w intencji Ojczyzny. Tego dnia Kościół w Polsce na Jasnej Górze dziękuje Bogu za dar Beatyfikacji Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

4. W czwartek po Mszy Świętej na plebanii w Sali Świętej Cecylii próba chóru. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby uwielbiać Pana Boga swoim śpiewem.

5. W pierwszy piątek miesiąca spowiedź podczas Mszy Świętych.

6. W sobotę na Mszy Świętej o godzinie 18:00 przyjęcie nowych osób do Żywego Różańca. Zapraszamy je do zakrystii 15 minut wcześniej. Po Mszy Świętej nabożeństwo różańcowe z odmówioną litanią do Matki Bożej.

7. W przyszłą niedzielę o godzinie 16:00 Msza Święta z udziałem młodzieży do bierzmowania.

8. Spotkanie wielkanocne dla Rycerstwa będzie 15 maja a dla Zespołów Różańcowych 22 maja o 15:30. Dla ministrantów w najbliższą sobotę o godzinie 10:00.

Święty Michale Archaniele…

Weź udział w Synodzie o synodalności – wypełnij ankietę

Weź udział w Synodzie o synodalności – wypełnij ankietę

W Kościele powszechnym trwa Synod o Synodalności. Ojciec Święty Franciszek poprosił cały Kościół, aby podjął drogę wsłuchania się w głos wszystkich wierzących. Każdy z nas jest zaproszony do wzięcia udziału w tym historycznym wydarzeniu. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w ankiecie synodalnej i prosimy o rzetelne jej wypełnienie. Ankieta i vademecum są dostępne do pobrania.

Na terenie naszej diecezji istnieją trzy sposoby wzięcia udziału w wypełnieniu ankiety synodalnej:

  1. indywidualnie (jawnie bądź anonimowo)
  2. wraz ze swoją wspólnotą działającą przy parafii/zakonie
  3. wspólnotą o charakterze diecezjalnym.

Wypełnioną czytelnie ankietę (ręcznie bądź elektronicznie) można przekazać do Sekretariatu Synodu na trzy sposoby:

  1. Oddać Zespołowi Synodalnemu (po Mszy Świętej w zakrystii)
  2. Wysłać na adres sekretariatu Synodu: Parafia św. o. Pio, ul. Fieldorfa 1, 03-984 Warszawa, z dopiskiem „Synod”.
  3. Wersję elektroniczną (najlepiej w wersji PDF) wysłać na adres: synod@diecezja.waw.pl

Wypełnianie ankiet trwa do 15.03.2022 roku. Do tej nieprzekraczalnej daty należy złożyć wszystkie ankiety synodalne.

Więcej o SYNODZIE:

W niedzielę 10 października 2021 roku Ojciec Święty Franciszek zainaugurował XVI Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat: „Ku Kościołowi Synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja”. Synod o synodalności potrwa do października 2023 r. Papież pragnie, aby nie był on jednorazowym wydarzeniem, ale procesem i aby w doświadczeniu synodalnym uczestniczyli nie tylko biskupi, ale wszyscy wierni Kościoła katolickiego, ponieważ wszyscy przez chrzest i bierzmowanie otrzymali Ducha Świętego, a w Eucharystii karmią się jednym Ciałem Żyjącego Pana. Synod zatem to podążanie razem wiernych, pasterzy oraz Biskupa Rzymu i wsłuchiwanie się w Ducha Świętego, aby poznać to, co Duch mówi do Kościołów. Synod nie jest jednak – zaznacza Ojciec Święty – parlamentem, nie jest formą badania opinii publicznej. Synod jest wydarzeniem kościelnym i prowadzi go Duch Święty. Jeśli nie ma Ducha, nie będzie Synodu. Dlatego papież Franciszek prosi każdego z nas: „przeżyjmy ten Synod w duchu modlitwy, którą Jezus zanosił do Ojca za swoich uczniów: Aby wszyscy stanowili jedno”.

Ze względu na swój uniwersalny charakter Synod jest podzielony na trzy etapy: lokalny, kontynentalny i powszechny. Pierwszym etapem Synodu jest faza diecezjalna, której uroczyste otwarcie w naszej diecezji nastąpiło w niedzielę 17 października w katedrze warszawsko-praskiej. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ordynariusz diecezji ks. bp Romuald Kamiński, oraz ks. bp Jacek Grzybowski. Podczas otwarcia drogi synodalnej na szczeblu diecezjalnym powołany został przez Ordynariusza zespół koordynujący prace synodalne w naszej diecezji. W skład zespołu zostali powołani: ks. Andrzej Kuflikowski, pani Ewa Grąbczewska i ks. Rafał Jabłkowski.

Podczas pierwszego – diecezjalnego – etapu drogi synodalnej, Kościół pragnie dotrzeć do tych, którzy są „towarzyszami podróży”, do tych, którzy są na uboczu, na marginesie; pragnie zapytać jak słuchani są ludzie świeccy; jaka jest obecnie przestrzeń dla głosu mniejszości, odrzuconych i wykluczonych; jakie istnieją pośród nas i naszych wspólnot stereotypy; jaki określa nas kulturowy i społeczny kontekst, w którym żyjemy. W trakcie trwania Synodu wszyscy jesteśmy zachęceni do otwartego i odważnego wypowiadania się. Podczas wypełniania synodalnych ankiet i debat synodalnych realizowanych we wspólnotach będzie możliwość opisania, jak inspiruje nas modlitwa i celebracja liturgiczna, jak promować aktywne uczestnictwo wszystkich wiernych w liturgii i sprawowaniu funkcji uświęcającej, jaka jest przestrzeń dla sprawowaniu posługi lektora i akolity, w jaki sposób zaangażować się w promowanie sprawiedliwości społecznej, w ochronę praw człowieka. Ogłoszony przez papieża Franciszka Synod o synodalności jest okazją do uświadomienia sobie, gdzie jesteśmy na drodze budowania eklezjalnej wrażliwości, jakie napotykamy trudności, ale też jakie mamy dobre praktyki i doświadczenia.

Dla naszego kościoła diecezjalnego jest to szansa zarówno na ukazanie tego wszystkiego, co nas buduje i otwiera na relację z Bogiem i drugim człowiekiem, jak i na dostrzeżenie problemów wynikających z dynamicznie zmieniającego się środowiska życia naszej diecezji. Dlatego tak ważne jest rzetelne wypełnienie ankiety. Głos z ankiet będzie pomocny zarówno w określeniu właściwych wyzwań stojących przed naszym Kościołem lokalnym jak i dostrzeżenia zadań dla całego Kościoła powszechnego w jego misji głoszenia Ewangelii.

Dokument Synodalny przesłany do wszystkich diecezji świata zawiera wyjaśnienie idei Synodu i wskazuje jak należy realizować poszczególne jego etapy. Na podstawie tego właśnie dokumentu została opracowana ankieta synodalna dla naszej diecezji warszawsko-praskiej. Jej celem jest umożliwienie wszystkim chętnym katolikom naszej diecezji zabranie głosu i sformułowanie odpowiedzi na pytania, które Kościołowi postawił Papież Franciszek. Aby ułatwić to zadanie przygotowaliśmy krótkie vademecum synodalne:

Więcej informacji na stronie diecezji: https://diecezja.waw.pl